UV Ofsetový tisk

Ofsetová technologie nabízí nejvyšší kvalitu tisku a s UV technologií je možné tisknout i na nestandardní materiály. Náš stroj Ryobi 3404-DI UV je tedy kombinací obou moderních technologií a umí s jemným rastrem a špičkovým soutiskem tisknout i na nesavé materiály, jako jsou lentikulární fólie, PVC samolepky, PVC/PETG/PP fólie, transparentní fóliemetalickéholografické a jiné materiály až do tloušťky 0,5mm ve formátu cca SRA3 (tisková plocha 330x450mm).

V naší tiskárně je samozřejmostí tisk bílou barvou, která vhodně doplňuje CMYK při tisku na čiré nebo efektové materiály (parciální zakrytí efektu, podložení barev pro správnou densitu, apod.)

Ofsetový tisk je vhodný pro vyšší náklady - samotný průjezd tiskovým strojem je levný, ale do nákladu se musí rozpočítat náročnější příprava na ofsetový tisk (výroba tiskových desek, rozjetí stroje, atp)

Při ofsetovém tisku na papír je výhodou UV barev jejich okamžité vytvrzení, a tedy možnost okamžitého dalšího zpracování zakázky.

  • Vysoká ofsetová kvalita tisku
  • PVC Samolepky, Plastové fólie a jiné exklusivní materiály
  • Tisk bílou barvou, Lentikulární tisk

Co znamená ofset

Jméno ofset pochází z anglického „off-set“, což znamená nepřímý tisk. Je to právě proto, že je obraz nejdříve přenesen na pogumovaný válec a následně na požadovaný povrch.

 

Jak ofsetový tisk funguje

UV ofsetový tisk se může na první pohled zdát jako naprostá magie. Na začátku máte prázdné, skoro průhledné desky a na konci je krásný obrázek. Po nahlédnutí do stroje Ryobi 3404-DI UV uvidíte jen válce a barvy, které spolu dokonale kooperují a vytvářejí tak požadovaný obraz. Na hliníkové válce, je pomocí laseru vypálen požadovaný text, či obraz. Na tyto části je následně nanesena barva. Ta se přichytí právě jen na laserem vypálená místa a zbytek válce zůstane čistý. Tato část je přenesena na gumový válec, kde je zrcadlový obraz, který je přenesen na požadovaný povrch. Můžou to být fólie, samolepky či jiné materiály.

Metoda je velice vhodná pro tisk jemných detailů i na méně kvalitní papír. Je to zásluha právě gumového válce, který je schopen přilnout i na ne zcela kvalitní povrchy.

Kde se poprvé objevil ofsetový tisk

Ve 20. století nastala revoluce v oblasti tisku. U klasického kamenotisku byl kámen nahrazenou ohebnou, tenkou a lehkou plechovou deskou. Tato deska je upnutá k válci, který umožňuje rotační tisk, který je rychlejší než klasický vratný pohyb kamene. Okolo roku 1905 zjistil Kaspar Herrmann, že když na tlakový válec umístí pogumovaný potah, následně na něj přetiskl obraz bez papíru, tak na dalších kopiích docílil poměrně kvalitního otisku. Postupem času také zjistili, že kvalitního otisku tímto docílí i na ne zcela kvalitní papír, což se využívá právě při dnešním tisku.

Kaspar Herrmann přišel s myšlenkou soustavy dvou válců v poměru 2:1. Větší z válců měl plnit funkci z poloviny formového válce a z té druhé poté funkci tlakového válce. Druhý válec byl potom přenosný. Podle jeho výkresů byl v roce 1907 postaven první ofsetový stroj, který sloužil i k potisku bankovek, protože využíval rubového i lícového tisku.

 Ofsetová tiskárna

Jaký ofsetový stroj se používá v naší tiskárne?

V dnešních dnech můžeme ofsetový tisk rozdělit do dvou způsobů tisku. Je to klasický - vlhčený ofset a pak bezvodý ofset.

Jak už jsme si řekli, ofsetový tisk je založen na rozdílných fyzikálních a chemických vlastnostech tiskové formy. Bezvodý ofset, který zde využíváme využívá právě rozdílných povrchových vlastností, dvou nanesených vrstev na tiskové formě. Vrchní vrstva je silikonová, která tvoří netisknoucí místa a spodní je vrstva polymerová, která tvoří místa tisknoucí a předává ji dál. Pro tento typ tisku je potřeba jiných druhů barev a také termoregulační systém, který udržuje teplotu tiskových válců. Je to velice důležitý prvek, protože při vysoké teplotě se u barev mění jejich vlastnosti a jsou mnohem přilnavější, než za normálních podmínek. Tento typ ofsetu je velice citlivý právě na teplotu.

Plusy a mínusy bezvodého ofsetu

Jednou z nevýhod je tzv. „vypadávání barvy“. Jedná se o malé částečky prachu, které se olupují na hranici tisknoucích a netisknoucích prvků. O tomto nedostatku víme, a proto kopie kontrolujeme a případné chybné kusy vyřazujeme. Chceme našim zákazníkům poskytnout co nejvyšší kvalitu tiku, kterou od nás požadují.

Výhodou je právě ona vysoká kvalita, které je docíleno absencí vodního roztoku, takže je možné tisknout i jemnější rastry díky přesnějšímu přenosu tiskového bodu.

 

 

Řazení dle: V A
na stránku: