Denní tisk a tiskoviny

Denní tisk a tiskovinyNoviny - denní tisk, tiskoviny jsou publikace, které vycházejí v nějakém pravidelném intervalu, nejméně jednou do týdně (týdeník). Denní tisk přináší nejnovější informace ze všech oblastí dění a informují o tom nejširší veřejnost.

Tisk novin a denních tiskovin

Noviny se tisknout ve velké formátu, na novinovém papíře a místo vazby se skládají. Existuje několik formátů novin, ale nejběžnější jsou základní tři typy - broadsheet, berliner a tabloid.

Broadsheet

Broadsheet je největší novinový formát, formát je přibližně 750 x 600 mm (vychází z formátu A2). Tento formát novin používají například americké noviny The New York Times nebo německé noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung. První noviny tohoto formátu byly vydány v roce 1618.

Berliner

Formát novin berliner patří velikostně do velikosti prostřední, rozměry má cca 470 x 315 mm. Tento formát využívají evropské noviny The Guardian, Le Monde nebo například české Lidové noviny.

Tabloid

Tabloid je nejmenším novinovým formátem. Rozměry vychází z formátu A3. tj. cca 430 x 280 mm. Tento formát je typický pro bulvární noviny, například The Sun nebo Daily Mirror, ale využívají ho i seriózní deníky jako je třeba El Paris.

V současné době se formáty noviny zmenšují, noviny se začínají přibližovat formátům časopisů. Zmenšování novin ovlivňuje i grafickou úpravu novin.

Dříve se noviny tiskly knihtiskem. Jednotlivé články se musely vysázet a metér je sestavil do stran. Od konce 19. století došlo ke změně tisku novin, noviny se tiskly rotačním tiskem, pro který se musela ještě upravovat sazba. Od poloviny 20. století se tisknou noviny rotačním ofsetem a sazba se provádí počítačově. Výroba novin je automatizovaná, včetně skládání a i vkládání příloh a letáků. České i evropské noviny se tisknou většinou ve formátu berliner, tj. střední formát. Noviny se tisknou ve čtyřech až sedmi sloupcích, ale je možné vytisknout i proměněnou šířku sloupce a upravovat tisk na neobvyklé uspořádání.

Denní tisk a tiskovinyRotační ofset

Rotační ofset je metoda, jako se noviny tisknou. Rotačka je tiskový stroj, kde je tisková sazba umístěna na rotujícím válci. Tisknout se dá na jednotlivé archy (klasické tiskařské stroje), ale také na souvisle na „nekonečný“ pás papíru. Tyto tiskové stroje se užívají k tisku velkých nákladů, zejména novin a časopisů, ale také plakátů, poštovních známek a dalších tiskovin.

Moderní rotační ofset je veliký tiskový stroj s automatickým odvíjením papíru. Novinová rotačka se skládá několika částí - odvíječe papíru, tiskové věže, dráhy papíru, skládacího zařízení a velína.

Tisková věž

Tisková věž může být jedna nebo více a jsou spojeny do jednoho celku. Každá tisková věž je schopna vyrobit přesně daný počet stran (např. 16). Podle počtu tiskových věží v rotačním stroji se určuje celkový počet stran novin. Tisková věž je tvořena 8 tiskovými jednotkami, mezi kterými prochází papír. Ve spodní části tiskové věže se nachází tisková jednotka pro tisk barev (CMYK). Tisková jednotka je tvořena soustavou barevných a vlhčích válců, formovým a tlakovým válcem.

Používaný papír pro tisk novin je většinou papír gramáže 45 g/m2, který je dodávaný v rolích.

Potištěný papír z tiskové věže, vchází na dráhu papíru, nazývanou obracecí či řezací část stroje. Tady se pás papíru, který je prozatím ve stejné šíři jako role papíru, řeže a obrací dle požadavků na koncový produkt. 

Tiskoviny z rotačního stroje mají na spodní straně malé vpichy, které jsou způsobené speciálními kovovými jehlami sloužícími pro podávání či držení novin při průchodu již zkompletovaného výtisku v poslední části rotačního stroje, tzv. skládacím aparátu. Ve skládacím aparátu, který je typický pro novinové rotační stroje, probíhá skládání a oříznutí produktu na koncový formát. Skládací zařízení je nedílnou součástí tiskového stroje. Ve skládacím aparátu dochází k finální úpravě novin, tzn. zejména k řezu jednotlivých novin na daný formát a tzv. třetímu lomu, což je zlomení novin na poloviční formát kvůli menšímu rozměru při distribuci. Poslední část skládacího zařízení zajišťuje vyložení řady novin a její předání na speciální klapkový řetěz, který hotový produkt dopravuje do střediska expedice, kde poté dochází k naskládání novin do balíků a samotné expedici.

Válce rotačky se otáčejí rychlostí více než 10 otáček za sekundu, což odpovídá rychlosti tisku kolem 40 tisíc výtisků za hodinu.