Digitální tisk

Digitální tisk dovoluje tisknout obrázky a materiály přímo z počítače, bez nutnosti dalších mezikroků. V současné době nahrazuje ofsetovou techniku tisku, hlavně pro publikace, které jsou tisknuty v menších nákladech. Digitálním tiskem je možné tisknout materiály již od jednoho kusu během okamžiku. Tento druh tisku je prováděn suchými tonery na bázi laserového tisku.

Kvalita digitálního tisku

Srovnání kvality digitálního tisku a alternativního ofsetového tisku je srovnatelné. Digitální stroje tisknou velmi podobně a stejně kvalitně jako ofsetové stroje. Rozdíl mezi těmito druhy tisku je, že ofsetový tisk má jiný způsob nanášení barvy na papír a také jiné složení barvy než je u digitálního tisku. Nejčastějším problémem digitálního tisku je kvalita při tisku ploch, kdy digitální stroje nejsou schopné vytvořit konstantní plochy s vyšším pokrytím, většinou nad 50 %. Za kvalitnější tisk se považuje výstup běžný černobílý, který má větší kontrast oproti ofsetovému tisku.

Digitální tiskárna

Digitální tisk - rychlost

Nespornými výhodami digitálního tisku je rychlost zpracování zakázky, tisk se dá provést se okamžitě, bez nutnosti vytváření tiskových šablon a díky tomu celkové nižší náklady při tisku malého množství kusů. Také z tohoto důvodu je lepší kontrola před tiskem, jednoduše je možné vytisknout kontrolní nátisk, který je vytištěný na stejném stroji jako poté další kopie.

Naopak omezením digitálního tisku je tisk na strukturovaný papír, který zde není možný. Při vyšších nákladech od stovek kusů má digitální tisk vyšší náklady a není možná tisk v přímých barvách.

Nejběžnějšími zakázkami, kde se vyplatí použití digitálního tisku je tisk letáků, plakátů, vizitek nebo katalogů v malých nákladech, cca do sto kusů.

Digitální tisk se nejvíce uplatňuje při tisku knih. Knihy, které jsou vytištěné na digitálních strojích, se na rozdíl od ofsetu již nemusejí seskládat a tím se velice snižuje náklad na tisk a také dochází ke zvýšení rychlosti výroby. Digitálně zhotovenou knihu lze připravit během jediného dne oproti týdnu při tisku klasickým tiskem.

Jak funguje digitální tisk?

U digitálního tisku je tiskový stroj spojen přímo s grafickou stanicí (počítačem). Mezi souborem dat v počítači a vytištěným dokumentem neexistuje žádný další polotovar jako například u ofsetového tisku, není teda potřeba vytvářet žádný film nebo tiskovou desku nebo šablonu.

Pro představu je nejjednodušším digitálním strojem běžná kancelářská tiskárna. Kancelářská tiskárna je nejjednodušší stroj, takže se od ní neočekává vysoká kvalita ani produktivita práce, takže to není přímo způsob digitálního tisku.

Digitální tisk je většinou prováděn na bázi laserového tisku suchými tonery. Tyto tonery vyrábějí téměř všichni velcí výrobci domácích a kancelářských zařízení jako je například HP - Hewlett-Packard.  

Digitální tiskárny jsou takzvané čistokrevné digitální tiskové stroje. Nejvyšší třídy digitálních tiskáren jsou schopné tisknout ve stejném podání a někdy i ve srovnatelné kvalitě jako ofsetové tiskové stroje. Jediný rozdíl od ofsetového tisku je složení a nanášení barvy na tisknutý papír. Tyto tiskárny mají poměrně složitou technologii.

Hlavní výrobci profesionálních digitálních tiskáren jsou firmy Indigo a Xeikon.

Digitální tisk pro domácnost od Xeiko a Indigo

Digitální tiskárna firmy Indigo dovoluje tisk dokumentů o trochu větších než je formát A3. Druhý čistě digitální stroj je od firmy Xeikon, který se prodává pod značkami Xeikon, Agfa, IBM a Nilpeter, postupně přibývají i další značky. Technologie stroje je všude identická, existuje ve dvou šířkách potiskovaného média, a to 32 cm a 50 cm. Tisk je možný u různých typů jak jednostranně, tak oboustranně.

Digitální suchý ofset

Digitální tisk je někdy zaměňován s termínem digitalizovaný suchý ofset, využívaný pod zkratkou DI - direct imaging. Jedná se ale o jiný druh tisku, uvnitř stroje je pro každou barvu samostatná tisková deska, ale stroje jsou opticky přímo spojeny s počítačem - proto dochází k mylnému označení digitální tisk.