Jak připravit grafiku pro tisk

Příprava grafiky pro tiskSprávnou přípravou dat pro tiskárnu docílíte nejlepšího možného tisku. V Tiskárně UV Star Vám rádi poradíme, jak připravit data a grafiku pro tisk.

 

Velikost strany a spadávky pro tisk?

V dokumentu, který budete chtít tisknout, nastavte velikost strany vždy na oříznutý konečný formát strany, kterou budeme tisknout. Všechny prvky na stránce přesahující tento formát ořezu musejí mít minimálně 3 milimetrový stranový přesah (ideálně 5 mm) a 3 mm bezpečnou zónu (tzn. zónu uvnitř strany, ve které nebudou umístěny žádné texty nebo důležité objekty). U knih doporučujeme alespoň 1 cm. 

Pokud strany obsahují objekty do spadu, exportujte je s ořezovými značkami a spadávkami (přesah grafiky v případě tisku až do kraje). Odstup ořezových značek od okraje strany 3 mm, spadávka 5 mm.

Strany exportujte pro tisk vždy samostatně, nikdy jako dvojstránky.

Pokud dokument pro tisk neobsahuje objekty do spadu, exportujte jej bez ořezových značek a spadávek, aby rozměr strany v pdf odpovídal konečnému formátu strany.  Dokumenty pro tisk vytvářené v programu Microsoft Office Word nelze vyexportovat se spadem, proto nesmějí obsahovat objekty, které by zasahovaly do okraje stránky. Vzdálenost objektů od okraje musí být minimálně 3 mm, u knih alespoň 1 cm.

 

Rozlišení obrázků pro tisk?

Pro dosažení vysoké kvality v tisku doporučujeme použít co nejvíce vektorových objektů a křivek, které je možné libovolně zvětšovat / zmenšovat bez jakékoliv ztráty kvality v tisku. Všechny obrázky (jakékoliv bitmapy) je nutné použít v minimálním rozlišení 300 dpi, v měřítku 1:1 a barevném prostoru CMYK. Při použití nižšího rozlišení je ve většině případech výsledná kvalita obrázku (bitmapy) viditelně horší. Obrázek je rozostřený, je vidět např. komprese, zrnitost, "zubaté" okraje objektů / hran na obrázku aj. Naopak používat vyššího rozlišení než 300 dpi je zcela zbytečné. Většina technologií tiskne v rozlišení 300 dpi a vyšší rozlišení zvětšuje pouze velikost datových podkladů a zpomaluje práci s daty.

 

Fonty a linie pro tisk?

Doporučená minimální velikost použitého písma je 6 b u černého textu, u bílého textu alespoň 7 b. Velikost linií se doporučuje černá min. 0,25 b, bílá 0,75 b.

Pro výstup do pdf doporučujeme mezinárodně platný standard PDF/X1a:2001, který zajistí správné vložení fontů a sloučení průhledností.

 

Tisk - barevnost a grafika

Při tvorbě a přípravě podkladů pro tisk používejte vždy pouze barevné rozhraní CMYK nebo PANTONE. Nikdy nepracujte s barvami RGB, které nejsou určené pro tisk a téměř vždy způsobí v tisku chyby ve výsledné barevnosti. Barevnost digitálního tisku je velmi závislá i na použitém papíru a dalších podmínkách – pro lepší barevnou představu doporučujeme nechat si u nás udělat nejdříve nátisk.


Stránky a tisk

Stránky pro tisk musí být vystředěny s orientací na výšku (portrait). Vícestránkové dokumenty pro tisk musí mít seřazeny stránky vzestupně. Při oboustranném tisku nezapomeňte vycentrovat ořezový rámec na střed dokumentu. Komprese obrazů obvykle zmenší objem tiskových dat, ale zhorší kvalitu obrazu.