Klasický ofset

Klasický ofsetKlasický ofset je nejrozšířenější tiskovou technikou na světě. Je jí vytištěna většina knihčasopisůletáků. Princip tisku z plochy je založen na fyzikálně-chemických vlastnostech tiskové formy, která obsahuje dvě vlastnostmi rozdílné vrstvy. Nejprve je celá plocha formy hydrofobní.

Barevný tisk klasický ofset

Barva je také hydrofobní, tzn. nemísí se s vodou a jí podobnými kapalinami. Po zpracování je na tiskové hlavě nenarušená vrstva (hydrofobní) - odpuzuje vodu a přijímá barvy. Při nanesení tiskového vzoru se naruší hydrofobní vrstva v místech, kde se nemá tisknout a vznikne spodní vrstva - narušená (hydrofilní). Ta zabraňuje mastné barvě nalepit se na toto místo. V místech, kde se tisknout má, zůstává nenarušený povrch. Narušení povrchu se provádí několika způsoby - tradičně vysvicováním z filmů nebo laserovým vypalováním hlavy.

Při vysvicování z filmů klasického ofsetu se skrz průhledná místa na filmu (přitisknutý na tiskové formě) prosvítí silné světlo a naruší světlocitlivou vrstvu, tmavá místa na filmu se ochrání. Narušená místa se vývojkou odplaví a ustalovačem se odstraní její světlocitlivost.

Tisková hlava - klasický ofset

Laserové vypalování hlavy v dnešní době nahradilo vysvicování filmu, tisková hlava pak opět prochází vývojkou (ne fotografickou) a ta z budoucích netisknoucích ploch vyplaví narušenou tisknoucí hydrofobní vrstvu.
Tisková hlava při klasickém ofsetu se poté napne ve stroji na formový válec. Válec se točí, rolují po něm 4 válce s barevnými složkami tisku a jeden s vodou. Válec s formou se dotýká a roluje s válcem přenášecím, na který se při každém otočení přenese barva z tiskové formy.

Tisk ofsetem na různé materiály

Tam se z formy přenáší už barva bez vody a tu přenášecí válec přenese na papír. Spodní válec pod papírem je protitlakový, aby měl papír a válec vyšší tlak. Nepřímý přenos barvy přes přenášecí válec umožňuje potiskovat různé druhy podkladů. Klasický ofset a přívod vody a barvy do válců reguluje tiskař nebo počítač, aby se tisk nekazil, nelepila se barva na formě, nebyla tisknutá slaná místa apod.