Lentikulární tisk

Lentikulární tiskLentikulární tisk je multiproces kroků, který se skládá z vytváření lentikulárních obrazů z nejméně dvou obrázků a jejich spojení lentikulární čočkou. Lentikulární tisk vytvoří třetí rozměr, čehož je dosaženo použitím lentikulárních fólií, které způsobí optický klam, při němž je do obrazu přidána hloubka a tím se obraz jeví jako trojrozměrný. Kromě obrazové hloubky dokáže lentikulární fólie zobrazovat z různých úhlů pohledu jiné obrazy. Při výměně více obrazů je možné dosáhnout i zdánlivého pohybu určitého objektu.

 

Prokládaný obraz - lentikulární tisk

Lentikulární tisk může být použit k vytvoření různých snímků animace, kompenzace různých vrstev v různých krocích (3D efekt), nebo může ukázat soubor alternativních obrazů, které se mohou objevit a transformovat do sebe. Po shromáždění jednotlivých obrazů se rozdělí do jednotlivých řezů a digitálně se sloučí do výsledného souboru v procesu prokládání.

Tento prokládaný obraz se vytiskne na hladkou stranu (zadní) lentikulární fólie, popř. na syntetický papír a ten je laminován na lentikulární fólii.

 

Princip lentikulárního tisku

Principem lentikulárního tisku je stereoskopické vnímání okolí, na jakýkoliv pozorovaný předmět nahlíží každé oko z trošku jiného úhlu. Oba monoskopické optické vjemy jsou v lidském mozku skládány do jednoho prostorového obrazu. Pro vytvoření optické iluze trojrozměrného obrazu je nutné rozložit jej do samostatných obrazů pro pravé a levé oko (stereopár)Stereopár je vytištěn na jedné ploše a přes něj je umístěna lentikulární fólie. Ta má na svém povrchu vylisovány vedle sebe ležící pásy s oblým průřezem, které jsou označovány jako lineární čočky. Lineární čočky umožňují při změnách úhlu pohledu pozorovatele vnímat jen určité dané výseky plochy umístěné pod těmito čočkami. Pomocí čočky je přenášen vždy určitý pruh natištěného obrazu a při změně pozorovacího úhlu je zobrazena jiná část obrazu.


Při tisku lentikulárního obrazu je každý obraz uspořádán na proužky, které se proloží s jedním nebo více podobně uspořádaných obrázků (sestřih). Ty jsou vytištěny na zadní kus plastu, s řadou tenkých čoček na opačné straně. Alternativně může být obraz vytištěn na papíře, který je pak navázán na plast (tento způsob se ale v dnešní době již skoro nepoužívá). Čočky jsou přesně sladěny s protkaným obrázkem tak, aby světlo odražené od každého pásu čoček bylo lámáno v trochu jiném směru, ale světlo ze všech bodů pocházejících ze stejného původního obrázku je odesláno ve stejném směru. Konečným výsledkem je, že jediné oko při pohledu na tisk vidí jeden celý obraz, ale dvě oči vidí různé obrázky, což vede ke stereoskopickému prostorovému vnímání.
Většina lentikulárních fólií se vyrábí z APET (amorfní polyetylen tereftalát), PETG (polyetylen tetraftalát glykol), akrylu, styrénu, polykarbonátu nebo PVC.


Existují tři typy lentikulárního tisku, které se liší podle toho, jak velkou změnou úhlu pohledu je třeba změnit obrázek. Jedná se o flipanimovaný tisk a 3D stereoskopické efekty.

 

Lentikulární tisk - FLIP

Flip využívá dva a více rozdílných obrazů, tisk čočky vyžaduje relativně velkou změnu úhlu pohledu, kdy se mění jeden obraz v druhý. Malé změny pohledu diváka nezpůsobí žádné změny, větší pohyb způsobí, že se obraz změní z jednoho obrazu do druhého.

Animovaný lentikulární tisk

U animovaného tisku je vzdálenost mezi úhly pohledu střední, obě oči obvykle vidí stejný obrázek a při pohybu se obrázek trochu přepne na další obrázek v sérii. Mezi jednotlivými obrázky jsou většinou jen malé rozdíly.

 

3D lentikulární tisk

3D stereoskopické efekty mají pouze malou změnu obrázku při změně úhlu pohledu. Každé oko vidí odlišný obraz, který vytvoří 3D efekt.


Výroba lentikulárních produktů 

Tento proces výroby lentikulárních produktů vyžaduje dobrou znalost optiky, binokulárního vidění, výpočetní techniky, grafických řetězců, ale i přísnost a přesnost v práci během výrobního procesu. Tisk lentikulárních obrazů vyžaduje tisk na tiskařských strojích, které jsou přizpůsobeny pro tisk na citlivé termoplastické materiály. Tiskařské stroje na čočkovité (lentikulární) fólie musí být schopny upravit obrazové umístění do 10 mikronů, aby se obraz dobře přizpůsobil na pole lentikule.