Ofset press - tiskový stroj Ryobi 3404E-DI

Ryobi 3404DI je ofsetový tiskový stroj, který tiskne ve formátu A3+ s vertikální orientací stránky. Byl vyvinut v roce 2000 ve spolupráci japonského výrobce Ryobi s americkou technologickou společností Presstek. Firma Presstek je úzce propojena s japonskou společností Ryobi, která zajišťuje výrobu tiskových strojů právě Presstek 34DI a Presstek 52DI. Tiskový stroj 34 DI dodává firma Ryobi na světový trh také pod označením Ryobi 3404DI prostřednictvím různých distribučních firem.

Tiskneme na Ryobi

Konstrukční řešení tiskového stroje Ryobi 3404DI a všech jeho navazujících provedení je založeno na uspořádání tiskových válců do tvaru V. Trojnásobný tlakový válec slouží dvěma dvojicím dvojnásobných ofsetových a formových válců. Čtyřbarevný tisk probíhá pouze pomocí pěti tiskových válců. Jedna dvojice ofsetového a formového válce zajišťuje tisk vždy dvou barev. Formový válec slouží k upnutí dvou tiskových desek. Imaging všech čtyř tiskových forem probíhá přímo ve stroji s použitím pouze dvou zobrazovacích hlav.

Ryobi tiskový ofsetový stroj

Rychlost tisku až 7 tisíc archů za hodinu

Arch je na tlakovém válci uchycen po dobu dvou obratů, během nichž proběhne potisk čtyřmi barvami. Toto konstrukční řešení mírně snižuje rychlost tisku, ale přesto je  rychlost 7 tisíc archů za hodinu více než dostačující.  Tiskárna Ryobi 3404DI má ale díky tomu nízké průměrné hodnoty nákladu. Díky zvolené koncepci se tiskový stroj vyznačuje kompaktním designem a nízkými nároky na pracovní plochu. 

Direct Imaging (DI) termálních tiskových desek probíhá s využitím dvou zobrazovacích hlav. Každá sestává z šesti laserových modulů, které emitují po čtyřech laserových paprscích. Celkově osvit zajišťuje 24 laserových paprsků střídavě dvou tiskových desek. Laser pracuje s vlnovou délkou 830 nm.

Rychlý ofsetový tisk

Bezvodný tiskový ofset

Tiskové desky pro bezvodý ofset se dodávají a  vkládají v rolích. Každá cívka obsahuje minimálně 28 desek. Výdržnost tiskové desky výrobce uvádí až do 20 tisíc výtisků. Dosažení maximální výdržnosti závisí také na používané barvě a papíru a na podmínkách, v nichž probíhá tiskový proces. Životnost desek je vzhledem k velikosti předpokládaných zakázek zcela dostatečná. Po vložení cívek do kanálů formových válců dochází k automatickému a souběžnému převinování desek. Před zahájením imagingu nové zakázky se na pokyn operátora odvinou a nastaví nové desky. Použité desky se přitom navinou na odkládací cívku. Pás polyesterového materiálu vystačí minimálně na 28 desek.

Po ukončení imagingu dochází k čištění desek. Každý formový válec má k dispozici samostatné zařízení na čištění desek, které se skládá ze tří modulů. K odstranění zbytků silikonu z desky se využívá suché a mokré čištění a odsávání.

Tiskový stroj je vybaven speciálními válci a potahy a výkonným UV vytvrzováním. Aplikace UV technologií na maloformátovém tiskovém stroji s osvitem desek přímo ve stroji přináší zajímavé možnosti.

Pro tisk se používají speciální bezvodé UV barvy Dry UV Ex.

Jednotka pro vytvrzování účinkem UV záření byla vyvinuta speciálně pro tiskové stroje Ryobi 3404DI. Tzv. studený způsob UV sušení se vyznačuje velmi nízkou úrovní vyzařování ozónu a menším množstvím nežádoucího tepla. Samotná jednotka pro UV vytvrzování se skládá ze tří UV lamp. Teplo, které vzniká při ozařování, se odvádí prouděním ochlazovaného vzduchu a každá UV lampa je doplněna tělesem obsahujícím vodou chlazenou trubici. Celý systém je navíc usazen na desce, ve které cirkuluje ochlazovaná voda.

Tiskový stroj Ryobi 3404DI

Tiskový stroj Ryobi 3404DI je uzpůsoben pro UV technologie. Vykladač je doplněn prodlouženou částí a maximální výška stohu ve vykladači může být 450 mm. Standardní model je vybaven temperací barevníku.

Nároky na pracovní plochu zvyšuje šest periferních zařízení. Mezi nimi je energetická jednotka pro systém UV vytvrzování, ventilační zařízení pro odvádění zápachu a nadměrného tepla, řídící box pro temperování jednotky UV vytvrzování, kontrolní a řídící box pro temperaci barevníků a zobrazovacích hlav a podobný box pro řízení teploty na formových válcích.

Základní parametry ofsetového tiskového stroje Ryobi 3404-DI jsou uvedeny v tabulce.

 

Počet barev

4

Maximální formát archu

340 x 460 mm

Minimální formát archu

90 x 100 mm

Maximální tisková plocha

330 x 450 mm

Tisková rychlost

1 500 – 7 000 archů za hod.

Tloušťka papíru

0,06 – 0,3 mm