Ofsetový tisk II.

Ofsetový strojOfsetový tisk patří do kategorie tisku z plochy. Znamená to, že tisknoucí a netisknoucí místa jsou ve stejné výškové úrovni, na rozdíl od ostatních principů tisku. Ofsetový tisk zachovává základní princip kamenotisku, což je vzájemná odpudivost mastných tiskových barev a vody.

Jedná se o nepřímý tisk. To znamená, že se netiskne rovnou na papír, ale přenos barvy z tiskové formy se tiskne na pryží potažený válec a z něho teprve poté na papír. Barva se přenáší tedy na dvakrát, předloha na tiskové formě není stranově převrácená. Tiskové formy mohou být rovinné nebo válcové, to záleží na ofsetovém stroji.

Tisk ofsetovou technikou

Díky pryžovému válci je možné tisknout jemné detaily i na méně kvalitní papír, protože tento válec je schopen přilnout i na ne úplně dokonale hladký povrch. Toho se využívá hlavně při tisku letáků nebo katalogů, kdy není kvalita papíru pro zákazníka rozhodující. Výsledný reklamní efekt je stejný i na méně kvalitním papíře, a proto tisk ofsetovou technikou snižuje celkové náklady na  reklamní nebo informační kampaň, aniž by byla snížena výsledná kvalita tisku.

Původ názvu ofset

Pojmenování ofset pochází z angličtiny z pojmu off-set, které znamená v překladu přenosný, nepřímý nebo ze slova set-off, které znamená obtah. V anglických textech se setkáváme s označením offset printing, v českém jazyce se používá zkrácené varianty s jedním F - ofset, ofsetový tisk.

Ofsetový tisk můžeme rozdělit podle způsobu tisku na 2 druhy. Jedním z nich je vlhčený neboli klasický ofset a druhým je ofset bez vlhčení neboli bezvodý ofset.

Klasický ofset je nerozšířenější a nejpoužívanější technika na světě. Princip ofsetu je založen na rozdílných fyzikálně-chemických vlastnostech tiskové formy obepínající formový válec. Tisková forma je deska, na které jsou naneseny dvě vrstvy s rozdílnými vlastnostmi. Před přenosem vzoru na tiskovou formu je celá plocha hydrofobní (tisknoucí). Barva je hydrofobní kapalina, která se nemísí s vodou.

Podklady pro ofsetový tisk

Tiskové podklady pro ofsetový tisk musí splňovat několik požadavků. Důležitá je separace barev, každá barva CMYK je samostatně osvícená na vlastním výtažku filmu. I každá přímá barva musí mít vlastní film. Černá emulze musí být při správné orientaci obrazu ze spodní strany filmu. Důležité je správné natočení jednotlivých rastrů. Každá osvitová jednotka musí být správně nakalibrovaná. Podle formátu tiskového stroje a parametrů tištěných materiálů se dodané podklady rozmístí na montážní fólii. Z namontovaných filmů se vytvoří tisková deska, která následně slouží k samotnému tisku.

Montážní fólie se dá do pneumatického kopírovacího rámu, kde dojde po odsátí vzduchu k dokonalému kontaktu mezi tiskovou deskou a filmy. Filmy jsou na desku položeny stranou s emulzí. Tisková deska se vystaví působení UV světla. Na ozářených místech se změní chemická struktura materiálu. Narušená místa se následně vývojkou odplaví a ustalovačem se  odstraní jejich světlocitlivost a tisková forma je připravena k běžnému použití. Netisknoucí místa osvětlená jsou hydrofilní a neosvětlená tisknoucí místa vodoodpudivá. Tisknoucí místa přitahují vodu, netisknoucí přitahují vlhčící roztok a tiskovou barvu odpuzují.

Při kopírování desek je důležitá naprostá čistota namontovaných filmů, každá nečistota způsobuje nedostatečný kontakt mezi tiskovou deskou a filmy a tím špatné překopírování obrazu.

Tiskové desky

Důležitá je také expozice tiskové desky. Při krátké expozici desky mohou být na tiskových deskách zachyceny různé okraje filmů. Při dlouhé expozici je tiskový bod příliš malý a tisk je poté nevýrazný. Ke správné expozici slouží kalibrační škály, které se kopírují současně s filmem.

Narušení povrchu tiskové desy je možné provádět i jiným způsobem - laserovým vypalováním tiskové formy, nazývané i anglickou zkratkou CTP (computer to plate). Tisková forma projede také vývojkou (nikoliv fotografickou), která z budoucích netisknoucích míst vyplaví narušenou „tisknoucí“ hydrofobní vrstvu.

Tisková forma

Při tisku se tiskové formy nejprve navlhčí a vrstva vlhkosti zůstává na netisknoucích místech. V další fázi je na povrch tiskové desky přiváděna soustavou navalovacích válců stejnoměrná vrstva tiskové barvy, která se uchytí na tisknoucích místech. Barva z tiskové desky se pak přenáší tlakem nejprve na přenosný (ofsetový) válec a z něho dále na potiskovaný materiál. Nepřímý přenos barvy přes přenosný válec umožňuje potiskovat různé druhy podkladů.

Tisková forma je napnutá ve stroji na formovém válci. Jak se válec točí, rolují po něm seshora zpravidla 4 válce s barvami (barevnými složkami tisku) a jeden s vodou. Válec s formou se dotýká a roluje s přenášecím válcem, na který se při každém otočení přenáší barva z tiskové formy. Tam se z formy přenáší barva bez vody, kterou přenášecí válec přenese na papír. Aby měl dotyk papíru a pogumovaného přenášecího válce vyšší tlak, je spodní válec pod papírem protitlakový. Přívod vody a barvy do válců se reguluje, pokud by bylo vody nebo barvy příliš, tisk by se pokazil - lepila by se barva na formě, kam nemá, nebo by byla tisknoucí místa tisknuta slabě nebo vůbec netisknuta.

Ofsetový tisk využívá pro tisk černobílých i barevných tiskovin. Ofsetový tisk se používá pro tisk materiálů s větším nákladem - cca od stovek kusů. Výhodou ofsetového tisku je, že využívá tisk přímých barev. Barevné plochy mají větší kvalitu než digitální tisk.

Produkty vhodné pro tisk ofsetem

Touto technologií lze realizovat tisk knih, tisk časopisů, tisk katalogů, tisk brožur, tisk letáků, tisk vizitek, tisk výročních zpráv, tisk pozvánek, tisk plakátů, tisk prospektů, tisk ceníků, tisk prezentačních desek a tisk řady dalších produktů, například tisk pohlednic, tisk samolepek a dalších.