Světlostálost UV Barev

Světlostálost UV barevNaši klienti se často ptají, jak je to se světlostálostí UV barev, a tedy jsme připravili krátký informační článek, jak to s tou světlostálostí je. Předem je nutné se zmínit, že UV barvy neznamenají podle názvu, že jsou odolné vůči UV záření, avšak název napovídá, že se jedná o barvy, které se po nanesení na médium (vytištění) okamžitě vytvrzují UV světlem (ze rtuťových výbojek nebo použitím LED-UV diod). Reakcí s UV zářením tedy okamžitě "uschnou" a jsou proto ideální pro tisk na hůře potisknutelná média jako plastové fólie, efektové laminovací fólie, PVC samolepky apod. Při tisku na papír je výhoda při použití UV barev v tom, že vytištěná zakázka se může okamžitě dále zpracovávat, a nemusí se čekat až barvy uschnou - jako např. u tradičních oxidačních tiskových barev.

UV-LED digitální tiskové barvy

U našeho UV digitálního tisku je výhodou, že při tisku se nanáší silná vrstva barvy s odolným pigmentem, a tedy barevná stálost vytištěných zakázek je u digitálního tisku obecně vysoká. Dodavatel barev společnosti FUJIFILM uvádí, že u námi používaných barev je světlostálost při použití v exteriéru > 3 roky. Potřebujete-li reklamní produkt s umístěním v exteriéru několik let, náš UV digitální tisk je pro Vás ideální volba.

UV OFSETové tiskové barvy

Technologie ofsetového tisku je jednou z nejkvalitnějších technologií tisku. Pro dosažení vysokého rozlišení tisku se tiskne velice jemnými rastry s malým nánosem barvy, s drobnějším pigmentem, u kterého se špatně dosahuje vysoké světlostálosti. Preferuje se kvalita tisku, u většiny produktů totiž není nezbytně nutné používat vysoce světlostálé barvy - např. u katalogu či letáku se nepředpokládá, že se bude používat v exteriéru, atp. Často tedy tiskárny specializující se na tisk na papír světlostálost barev ani neřeší. Avšak vytištěný plakát v této tiskárně je sice precizně vytištěný a cenově atraktivní, ale že brzy ve výloze vybledne a zbyde z něj "černomodré cosi", je věc druhá.

 

Špičková technologie pro UV tisk

U nás však potiskáváme špičkovou UV ofsetovou technologií PVC samolepky, plastové fólie, magnetky, wobblery a další produkty, které díky voděodolnosti je výhodné využívat i pro reklamní kampaně v exteriéru, a proto světlostálost našich barev řesíme. Používáme 2 řady barev, jednu pro standardní produkty s potřebou nejvyšší přesnosti tisku (např. lentikulární obrazy) a druhou můžeme využít pro vysoce kvalitní produkty vhodné i pro několikaměsíční expozici v exteriéru.

 

Měření světlostálosti tiskových barev

Měření světlostálosti barev je převzato z textilního průmyslu, proto se značí IWS (International Wool Scale) či BWS (Blue Wool Scale), a je ustanoveno normou EN ISO 105-B01. Měří se odolnost barev vůči slunečnímu světlu, bez ostatních vnějších vlivů. Světlostálost se udává v 8 stupních, od velice malé odolnosti WS 1 po vysokou světlostálost WS 8.


Orientační stupně IWS / BWS u ofsetového tisku

stupeň

odolnost

slunečních hodin v létě

odhad světelnostálosti

WS 1

velice nízká

20 hod

1 - 2 dny

WS 2

nízká

40 hod

4 - 7 dní

WS 3

střední

80 hod

2 týdny

WS 4

docela dobrá

160 hod

1 měsíc

WS 5

dobrá

380 hod

2 - 3 měsíce

WS 6

velmi dobrá

720 hod

3 - 6 měsíců

WS 7

výborná

1.500 hod

7 - 12 měsíců

WS 8

vynikající

>1.500 hod

2 roky

Světlostálost tiskových barev

Světlostálost samozřejmě ovlivňuje intenzita slunečního záření, a proto v zimních měsících barva bude déle odolná při expozici na slunci, než v létě. Stejně tak v jižních zemích bude odolnost nižší, než např. ve Skandinávii. Záleží také na intenzitě barvy - světlé odstíny v rastru mohou být méně světlostálé. Při smíchání barev pro dosažení finálního odstínu platí, že výsledná barva bude mít světlostálost dle použité barvy s nejnižší světlostálostí. Snížení světlostálosti také přispěje přidání aditiv do základní barvy (např. u vysoce stálé barvy s WS 7-8 přidáním 10% transparentní bílé se sníží světlostálost na WS 5-6). Záleží také na tiskové technologii.

 

IWS/BWS UV ofsetových tiskových barev v UV STAR

Standardní řada

(běžné produkty + lentikulár)

hodnota WS

Řada s vysokou světlostálostí

(PVC samolepky do exteriéru, plakáty)

hodnota WS

Cyan (azurová)

 7

Cyan (azurová)

 8

Magenta (purpurová)

 4 - 5

Magenta (purpurová)

 6 - 7

Yellow (žlutá)

 4

Yellow (žlutá)

 6 - 7

K blacK (černá)

 7

K blacK (černá)

 8

 

Z výše uvedeného vyplývá, že u nás používáme pouze vynikající barvy s nadstandardní světlostálostí.

 

U nás používáme pro produkty určené do exteriéru (PVC samolepy na okna/auta, wobblery, plakáty, bannery, PETGAG plastové materiály, apod) řadou s vysokou světlostálostí, a pro veškeré indoor produkty a lentikulární obrazy preferujeme standardní řadu.

 

Pro zajímavost v papírové produkci by se měla vybírat tisková barva dle zamýšleného produktu:

 

  • WS 1 - 2 se běžně využívá pro tisk papírových tašek, reklamy posílané poštou, papírové prostírání, atp.  
  • WS 3 - 4 se běžně využívá pro tisk prospektů, letáků, katalogů.                                                           
  • WS 5 je vhodná pro knižní obaly, farma- kosmetické- potravinářské- tabákové- obaly 
  • WS 6 je vhodná pro plakáty, obaloviny a reklamní produkty které budou vystaveny slunci na dlouhou dobu 
  • WS 7 - 8 je vhodná např. pro potisk tapet, tiskovin a reklam určených pro dlouhodobou aplikaci v exteriéru