Vakuové tvarování plastů

Vakuové tvarování je jednou z technologií pro zpracování plastů. Vakuové tvarování plastů je způsob zpracování termoplastických technologií vakuového lisování. Využívá fyzikálních a mechanických vlastností termoplastických hmot, které se při zahřátí mění do plastického stavu. Při následném ochlazení se struktura plastu opět vrací do tuhého stavu.

Technologie vakuového tváření plastů umožňuje zpracovávat deskové polotovary v tloušťkách od 0,3 mm až do 6 mm. Finální tloušťka stěny výlisku je po vylisování menší než původní tloušťka plastového polotovaru.

Pro zhotovení výlisků vakuovým tvářením plastů je nutné vyrobení forem. Výroba konstrukce forem pro vakuové tváření plastů většinou jednodušší a tím i finančně méně náročnější než vytvoření formy určené pro vstřikování plastů. Formy jsou většinou vyráběny z hliníku, duralu nebo speciálních epoxidových pryskyřic plněných hliníkem a u nás samozřejmě za pomocí 3D tiskárny reálnými 3D tisky. Zkušební formy jsou většinou z desek MDF (středně hustá vláknitá deska) nebo umělého dřeva.

Vakuování plastů

 

Lisování plastických hmot

Jednou z možností způsobu lisování plastických hmot je technologie pozitivního tvarování. Dalším druhem lisování plastických hmot je negativní tváření.

Při pozitivním tvarování lze dosáhnout poměrně hlubokých výtažku. U tohoto způsobu lisování je možné použít pro rovnoměrnější rozložení materiálu na stěnách výlisku pneumatický předfuk.

U negativního tvarování zůstává na venkovní viditelné straně výlisku ostré kontury hran.

U velmi hlubokých výtažků se používá tvarovací zařízení, díky kterému je zajištěno, že se do formy dostane dostatečné množství termoplastického materiálu na vytvarování hlubokých ploch a tím je síla stěny co nejvíce rovnoměrná.

Vakuovým tvarováním je možné vytvarovat prakticky všechny termoplastické materiály. Výběr materiálu pro tváření závisí na konkrétních požadavcích, nárocích. Mezi nejpoužívanější materiály pro vakuové tváření patří ABS (akrylonitrilbutadienstyren), polystyren,  PVC (tvrdý, měkčený), polyetylen, polykarbonát, polypropylen nebo polyester.

Produkty z vakuového tvarování

Vakuovým tvarováním se například vytvoří kryty displejů, blisterové obaly, výlisky různých plastových krytů, plastových schránek, výlisků pro světelnou reklamu, stínidel pro osvětlovací techniku, výlisky pro reklamní účely, kryty madel, průmyslové přepravky, přepravky na optické čočky, chrániče kolen, ochranné štíty a mnohé další.

Výhody vakuového tvarování

Mezi výhody vakuového tvarování patří nízké náklady na výrobu forem a rychlá příprava výroby, 100% recyklovatelnost, volba povrchu materiálu, možnost výroby tenkých a přitom plošně velkých výrobků.