Výseková řezačka Polar 66

Společnost Adolf Mohr Maschinenfabrik vyrábí pod brandem Polar nejrozšířenější jednonožové řezačky na světových trzích. Společnost Polar Mohr patří do skupiny Heidelberg a nabízí mimo jiné také řezačku s označením Polar 66.

Jak již základní označení zařízení signalizuje, jde o řezačku, jejíž maximální šíře řezu je 660 mm, což znamená, že se jedná o řezačku, kterou je možné používat i v menších polygrafických provozech vybavených tiskovými stroji ve formátu A2/B2. Pro snadnou obsluhu by měla tohoto rozměru maximálně dosahovat diagonála řezaných archů, tak aby mohlo docházet ke snadnému otáčení řezaného stohu.  Parametry této řezačky jsou podobné jako u nejmenšího modelu. Také zde je možné pracovat s náloží o maximální výši 80 mm, přičemž manipulace je prováděna po leštěném kovovém stole bez vzduchování. Podobnost s menším modelem můžeme spatřit také u předního stolu, jehož délka je shodná jako u modelu Mohr Cutter 56. Hloubka pracovního stolu je pak 670 mm. Pro úplnost uveďme, že rychlost řezu je u všech tří nových modelů 20 cyklů za minutu. Řezačka Polar 66 se vyznačuje velkou robustností, která zajišťuje její stabilitu při řezu a řadu prvků usnadňujících vlastní ovládání.

Řezačky Polar

Řezačka tiskovin  Polar 66Řezačky Mohr jsou nabízeny ve dvou základních provedeních, které se liší úrovní výbavy. Základní verzí, jež je dostupná pro všechny tyto modelové řady, je provedení ECO. Ve verzi Polar 66 je ovládání jednonožové řezačky zajištěno prostřednictvím monochromatického displeje s úhlopříčkou 5,5” a ovládacích tlačítek. Opakující se sekvence kroků je možné u tohoto řešení ovládání ukládat do až 198 programů, které lze kdykoliv vyvolat u příští zakázky. Tyto uložené programy je pochopitelně možné kdykoliv dále upravovat a doplňovat. Program je možné připravovat i v průběhu řezání. Kromě toho je možné pomocí monochromatického displeje ovládat i další nastavení jednonožové řezačky, jako je například ovládání nože, síla lisování apod. Na displeji jsou zobrazována veškerá data související s danou zakázkou i se servisními informacemi. Tento model nabízí i možnost napojení na digitální workflow, které dále rozšiřuje možnosti řezačky, podobně jako je tomu u velkých modelů jednonožových řezaček tohoto výrobce.

Řezačka Polar 66Ochrana obsluhy řezačky

Samozřejmostí na tomto modelu využívajícím k řezu hydrauliky je například přítomnost optického indikátoru řezu. Ochrana obsluhy je zajištěna pomocí optických čidel v prostoru řezu. Řezačku Polar 66 je možné oproti standardu doplnit také o litinové odkládací stoly, bez nich má model velmi úsporné rozměry, když jeho šíře je 125 cm.

Výkonné řešení řezačky NET

Podstatně výkonnější řešení nabízí provedení NET, které představuje vysoce sofistikované ovládání jednonožové řezačky. V provedení NET - model Polar 66X - je řezačka vybavena dotykovým grafickým displejem. Oproti verzi ECO je možné pracovat v paměti až s 1 998 pozicemi pro jednotlivé řezové programy. Jednotlivé programy můžeme libovolně upravovat, lze je různě kopírovat do nových pozic apod. Ovládání je zde zajištěno přímo z dotykového displeje, odpadá tak umístění jakýchkoliv tlačítek. Díky systému Compucut se významně zautomatizovala příprava jednotlivých řezových programů.

Automatizované řešení řezaček

Vysoké automatizaci práce s jednonožovou řezačkou může napomáhat i čtečka čárových kódů, kde po sejmutí konkrétního čárového kódu může být ze systému vyvolán příslušný řezový program, čímž se zabraňuje případným chybám či nedorozuměním při zpracování jednotlivých zakázek. Toto řešení je zvoleno i s ohledem na skutečnost, že v rámci digitálního tisku se pracuje s podstatně větším počtem různorodých zakázek v menších nákladech oproti běžné tiskové produkci v rámci ofsetového tisku.

 

Maximální šíře řezu

660 mm

Výška nálože

80 mm

Hloubka stolu za nožem

660 mm

Délka stolu před nožem

670 mm

Lisovací síla

1 500 N